ความสำคัญของภาษาในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์

language3

language1

ภาษานับได้ว่าเป็นสิ่งสวยงามที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ทุกคนบนโลกถึงไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน มันเป็นศิลปะ เป็นความสวยงาม เป็นสิ่งที่น่านับถือในการใช้ภาษาของแต่ละชนชาติที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง แต่ถึงกระนั้นเมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้นการพูดหลากหลายภาษาจึงเป็นเรื่องที่จะทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากยิ่ง การติดต่อสื่อสารกันของมนุษย์โลกจึงจำเป็นต้องมีภาษากลางเอาไว้ให้ทุกคนได้พยายามสื่อสารกันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

หากจะถามว่าความสำคัญในการใช้ภาษานั้นมีมากน้อยแค่ไหน ก็ให้ลองคิดง่ายๆ ดูว่าหากว่าคนเราไม่สามารถพูดจากันได้ หรือพูดจากันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจกันเสียที โลกใบนี้คงจะเละเทะและมนุษย์ทุกคนอาจจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานจำพวกหนึ่งก็ได้ เพราะสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เหล่านั้นก็คือ มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้ มนุษย์มีความคิด มนุษย์มีภาษาที่ใช้เพื่อทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนแล้วแต่อยากพูด อยากสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะบอกด้วยกันทั้งสิ้น คงไม่มีใครอยากเกิดมาแล้วสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแน่นอน การใช้ภาษาจึงมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์

แต่ก็อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้นว่าการใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่นนั้นเมื่อมีความแตกต่างกันก็จำเป็นที่จะต้องหาภาษากลางที่จะทำให้สื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาษากลางที่ว่าในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษ แม้จะเริ่มมีความพยายามจากประเทศใหญ่อย่างจีนให้คนทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจในภาษาของพวกเขาและพยายามให้สื่อสารเป็นภาษาจีนกับพวกเขามากขึ้น ทว่าภาษาอังกฤษเองก็ยังคงเป็นภาษาที่ได้รับการถ่ายทอดและได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ดีเช่นเดียวกัน อาจจะด้วยความเข้าใจง่ายของภาษาที่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเหมือนภาษาอื่นๆ มากนัก ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษาสากลของโลกมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยแล้ว

นอกจากภาษาที่เอาไว้ใช้พูดแล้วก็ยังมีสิ่งที่ถูกเรียกว่าภาษาอีกประเภทก็คือภาษามือ หรือภาษาใบ้ ที่เอาไว้ใช้สำหรับคนที่หูหนวก พิการทางการได้ยิน นี่ก็จัดเป็นความสำคัญและความสวยงามอย่างหนึ่งของภาษาที่คนเหล่านี้เอาไว้สื่อสารให้แก่กัน ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้คงจะพอเป็นบทสรุปได้แล้วว่าเหตุใดภาษาถึงมีความสำคัญยิ่งนักต่อมนุษย์ทุกๆ คน หากไม่มีภาษาก็คงไม่มีคำว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาเหมือนที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอน เป็นความสำคัญที่จะอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายเลยทีเดียว

language2